Kompanija Idea Online

*Kampanja kompanije Idea Online nominovana u kategoriji “Best Digital Campaign”