Kompanija Sport Vision

*Kampanja kompanije Sport Vision nominovana u kategoriji “Best Digital Campaign”