Prijava

Pažljivo smo odabrali sektore i nagrade u okviru kojih će se nadmetati direktni konkurenti na tržištu. Iako svaka na svoj način pomaže razvoju online kupovine u svojoj branši, javnost i žiri će dodeliti nagrade onim kompanijama koje su prikazale vanserijski uspeh u digitalnom svetu.