Kompanija Legend World Wide

*Kampanja kompanije Legend World Wide nominovana u kategoriji “Best Digital Campaign”