Kompanija Leco

*Kampanja kompanije Leco nominovana u kategoriji “Best Digital Campaign”