Kompanija Banca Intesa

*Kampanja kompanije Banca Intesa nominovana u kategoriji “Best Digital Campaign”