Kompanija ePonuda.com

*Kampanja kompanije ePonuda nominovana u kategoriji “Best Digital Campaign”