Kompanija Ananas

*Kampanja kompanije Ananas nominovana u kategoriji “Best Digital Campaign”